Star Theatre takes on Sondheim+

Star Theatre takes on Sondheim